Over Dr. Decuypere

Dr. Decuypere is een erkend plastisch, esthetisch en reconstructief chirurg. Je kunt bij haar terecht voor zowel esthetische heelkunde van het gelaat en het lichaam als voor dermatochirurgie en (microchirurgische) reconstructies van de borst. De behandelingen gaan van niet-chirurgische ingrepen – zoals spierontspanners, skinboosters en rimpelvullers –, over uitgebreide facelifts, tot reconstructies. Dit om optimaal aan jouw wensen tegemoet te komen.
Centraal staat voor dr. Decuypere natuurlijkheid. Ze streeft ernaar om jouw eigenheid ten volle te bewaren en toetst elke behandeling dan ook aan deze hoge maatstaf. Daarnaast creëert dr. Decuypere een aangename, open sfeer waarin de mogelijke ingrepen niet alleen transparant en helder uiteen worden gezet maar waarin jij ook de ruimte krijgt om jouw bezorgdheden en vragen daarrond te delen.

Team

“Om jou de best mogelijke en vlotste behandeling te garanderen, laat ik me omringen door echte professionals, een gemotiveerd team van artsen, verpleegkundigen en medische secretaressen”
                                                                                                                        Dr. Fien Decuypere

AZ Sint-Jan campus
Brugge en Oostende

In het AZ Sint-Jan campus Brugge en Oostende werkt dr. Decuypere nauw samen met dr. Bob Casaer, dr. Edward De Wolf en dr. Fabrice Rogge.

Opleiding

In 2015 behaalde dr. Decuypere haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent, en dat met grote onderscheiding. Ze specialiseerde zich daarna tot plastisch, esthetisch en reconstructief chirurg. De opleiding bestond uit een tweejarige basisvorming in de algemene heelkunde aan het AZ Maria Middelares en een vierjarige, gespecialiseerde opleiding in de plastische, esthetische en reconstructieve chirurgie aan het UZ Gent. Ze belandde daarbij op de wereldbefaamde dienst plastische heelkunde onder leiding van onder meer prof. dr. S. Monstrey, prof. dr. Ph. Blondeel, prof. dr. K. Van Landuyt, prof. dr. N. Roche en prof. dr. H. Vermeersch. Ze genoot er een topopleiding in reconstructieve, microchirurgische en esthetische heelkunde.

Na haar universitair traject en erkenning tot plastisch chirurg in 2021, koos dr. Decuypere ervoor nog verdere ervaring op te doen in de esthetische Kuzbari-kliniek van Wenen, via een internationaal fellowship. Ze specialiseerde er zich verder in faciale esthetiek, borstchirurgie en bodycontouring, dit alles onder supervisie van prof. dr. R. Kuzbari. Daarnaast is ze ook fellow aan het Collegium Chirurgicum Plasticum (CCP) en lid van de Koninklijke Belgische vereniging voor Plastische, Esthetische en Reconstructieve heelkunde (RBSPS).

Sindsdien spitst dr. Decuypere zich binnen de dienst plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie toe op zowel reconstructieve heelkunde als esthetische heelkunde. Ze voert de behandelingen uit in het AZ Sint-Jan Brugge. Er is ook mogelijkheid tot privéconsultaties in Westhuis, Oostkamp.

Medische missies

Gezondheidszorg is geen privilege, het hoort een recht te zijn, daar gelooft dr. Decuypere stellig in. Regelmatig engageert ze zich dan ook voor humanitaire en medische missies, onder meer via erkende vrijwilligersorganisaties als Operation Smile of The Global Smile Foundation. Tijdens die missies voert ze kosteloos levensnoodzakelijke en reconstructieve ingrepen uit in landen waar de voorzieningen daarvoor beperkter zijn. Denk aan Myanmar, Cambodja, Libanon en Burundi. Vaak gaat het om aangeboren afwijkingen, tumoren, verminkingen na brandwonden of andere traumata, behandelingen waar ze haar ervaring en expertise maximaal voor kan inzetten.

“De medische missies zijn niet te onderschatten. In een korte tijdspanne opereer je heel veel kinderen en volwassenen in moeilijke omstandigheden, soms met schrijnende verhalen. En toch ligt dit werk me erg nauw aan het hart. De reconstructies die ik daar uitvoer hebben zo’n enorme impact op het leven van mensen, zowel functioneel als cultureel, dat ik het bijna ongepast zou vinden als ik mijn vaardigheden en kennis er niet voor zou inzetten. Het werk zet me als arts in de wereld.” aldus dr. Decuypere